Със свой указ Владимир Путин прекрати данъчни споразумения с България

Указът спира действието на определени членове от Договора за избягване на двойното данъчно облагане
Със свой указ Владимир Путин прекрати данъчни споразумения с България
Източник: ТАСС

Президентът на Русия Владимир Путин е подписал указ за спиране на действието на някои разпоредби от данъчни споразумения с голям брой държави, сред които България, САЩ, редица страни от ЕС и други, определени от Москва за неприятелски държави, съобщава ТАСС.

Конкретно за България, спира действието на подписания през 1993 година Договор за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на доходи и имущество.

Според указа решението е взето „въз основа на необходимостта от предприемане на спешни мерки“ във връзка с неприятелските действия на някои страни. Действието на документите, изброени в указа, се преустановява, „докато чуждите държави не отстранят извършените от тях нарушения на законните икономически и други интереси на Руската федерация, правата на нейните граждани и юридически лица“ или докато съответните документи престанат да бъдат валидни.

България е привлекателна за инвестиции, с ниски разходи и данъци, според доклад от САЩ

Указът спира действието на определени членове от Договора за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на укриването на данъци върху доходите и имуществото между Руската федерация и Съединените щати, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финландия, Франция, Германия, Испания и други неприятелски страни.

В този случай прилагането на намалени данъчни ставки или освобождаване от данък по отношение на доходи, обхванати от спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, ще бъде спряно от момента на издаване на съответното постановление.

В същото време, както по-късно е обяснил заместник-министърът на финансите Алексей Сазанов, за физическите лица правилата за избягване на двойното данъчно облагане ще останат, тъй като споразуменията ще преустановят членовете, които предвиждат намалени данъчни ставки върху лихви и дивиденти.

Според президентския указ „недокосната“ остава например клаузата от споразумението със САЩ, според която лица, намиращи се в една от двете договарящи държави, могат да използват същия данък, платен в друга държава, като кредит срещу доход данък.

Приемлива ли е идеята за по-високи данъци от обществото?