Промяна на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс

Промяната влиза в сила от 03.02.2023 година
Промяна на тарифите по застраховка "Гражданска отговорност" от Бул Инс
/ източник: ЗД "БУЛ ИНС" АД

С решение от 03.02.2023г. съвета на директорите на ЗД "БУЛ ИНС" АД уведомяват, че са приети промени по тарифата за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, които влизат в сила от 03.02.2023г.

Увеличава се на 9% допълнителната отстъпка за леки МПС собственост на ФЛ, независимо от обема на двигател на МПС, година на регистрация и възраст на собственика с регион на управление съгласно Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 5 от тарифата на компанията.

Увеличава се на 8% допълнителната отстъпка за леки МПС собственост на ЮЛ, независимо от обем на двигател за всички региони на управление.

Всички останали правила, уредени с вътрешни указания и заповеди на ЗД "БУЛ ИНС" АД, остават непроменени.