Лев Инс - нова тарифа за застраховка "Гражданска отговорност"

Въведена е нова промоция от 20.02.2023 г
Лев Инс - нова тарифа за застраховка "Гражданска отговорност"
/ източник: ЗК "Лев Инс" АД

Считано от 20.02.2023г. влиза в сила нова тарифа по Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
 

Промяната касае предоставяният процент отстъпка при леки МПС, собственост на ФЛ над 25 г. до 45 г. и ФЛ над 45 г., който е увеличен като :

За подновяване при леки МПС собственост на ФЛ над 25 г. до 45 г. и ФЛ над 45 г.

  • Първа тарифна група, МПС с регистрационни номера (С, СА, СВ) - 33 %
  • Втора тарифна група, МПС с регистрационни номера (РВ, В) - 35 % 
  • Трета тарифна група, МПС с регистрационни номера (СМ, К, СТ, Х, У, А, СО, ОВ, ЕВ) - 42 %
  • Четвърта тарифна група, МПС с регистрационни номера различни от горните три групи - 36 %


За нови клиенти с леки МПС собственост на ФЛ над 25 г. до 45 г. и ФЛ над 45 г.

  • Първа тарифна група, МПС с регистрационни номера (С, СА, СВ) - 33 %
  • Втора тарифна група, МПС с регистрационни номера (РВ, В) - 35 %
  • Трета тарифна група, МПС с регистрационни номера (СМ, К, СТ, Х, У, А, СО, ОВ, ЕВ) - 42 %
  • Четвърта тарифна група, МПС с регистрационни номера различни от горните три групи - 36 %