Застраховка "Автомобилен Асистанс за България" от Дженерали Застраховане АД

Представяне на застраховка "Автомобилен Асистанс за България"
Застраховка "Автомобилен Асистанс за България" от Дженерали Застраховане АД
Източник: Дженерали Застраховане АД

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица собственици на леки автомобили до 9 места и товарни автомобили до 3,5 тона общо тегло, както и пътуващите в МПС (Моторно превозно средство) по време на настъпване на застрахователното събитие.

Какви рискове покрива застраховката?

Дженерали Застраховане АД осигурява квалифицирана помощ според условията и лимитите на отговорност избрани от Вас. Асистанс компанията оказва специализирана техническа и организационна помощ, предоставя информация и съдейства в случай на застрахователно събитие, което е причинило вреди на МПС (Моторно превозно средство) и/или на водача и пътуващите в него лица.

Три са пакетите на „Автомобилен асистанс“ за България: СТАНДАРТ, МЕГА И ЛУКС, които можете да разширите с територията на населеното място, в което живеете.

Покритите рискове сключвайки застраховката са:

 • Репатриране на МПС (Моторно превозно средство) и/или неговите прикачени устройства при ПТП (Пътнотранспортно произшествие), доказано с протокол за ПТП или констативен протокол за ПТП, довело до невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход.
 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при техническа повреда довела до невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход (по договорените с Асистанс компанията цени)
 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход, вследствие на вандализъм.

Специфични технически услуги (СТУ), оказвани на МПС при ПТП и/или техническа повреда, както следва:

 • Смяна на гума, доставка на гориво, подаване на ток или техническо съдействие, оказвани на МПС на мястото на събитието. 
 • Престой на увредения автомобил на паркинг.
 • Осигуряване на заместващ водач за управление на МПС.
 • Транспортиране на водача и лицата, пътуващи в МПС, от място на събитието до най-близкото населено място Медицинско транспортиране на водача и пътниците в МПС.
 • Разходи за прегледи, изследвания и манипулации.
 • Репатриране на тленни останки в случай на смърт на водача на МПС при ПТП.
 • Предаване на спешни съобщения
 • Информация за метеорологичните условия и за оптималния маршрут до поискано от водача на МПС място.

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Получавате 24 часа БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ - При техническа повреда, злоумишлени действия на трети лица или ПТП. Транспортиране на МПС до място по Ваш избор - подходящ сервиз или адрес на местодомуване.
 • Сключвайки тази изключително полезна застраховка срещу символична цена ще получите асистанс услуги, когато не можете да продължите пътя си, поради техническа повреда на автомобила, спукана гума, ПТП или друга неприятна ситуация, в зависимост от покритието на Пакета, който сте избрали.
 • Предлагаме бързо и навременно изпращане на пътна помощ или друг вид необходима за Вас услуга.
 • Цената на застраховката е значително по-ниска при комбинация с други застраховки от Пакет „Автогрижа“ - попитайте, за да се уверите!

За повече информация - Дженерали Застраховане АД