Промени по застраховка Каско Стандарт в ЗЕАД Булстрад ВИГ ЕАД

Нови условия и тарифа от 10.05.2023
Промени по застраховка Каско Стандарт в ЗЕАД Булстрад ВИГ ЕАД
източник: ЗЕАД Булстрад ВИГ ЕАД

   Считано от 10.05.2023 г. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП въвеждат промени в тарифата и условията по застраховка „КАСКО СТАНДАРТ“ изразяващи се в следното:

Разширяват се услугите свързани с „Помощ на пътя“ за територията на Република България по застраховка „Каско Стандарт“, групирани в следните покрития:

НОВО! Допълнително покритие „Асист 24/7+“ 

• Покритието се предоставя за леки и товарни автомобили с общо тегло до 3.5 т. и междуосие до 3.30 м., при заплащане на допълнителна премия и издаване на карта „Помощ на пътя“, серия „Н“.

• Покритието включва следните услуги при обездвижване на МПС, вследствие на застрахователно събитие, техническа повреда или свързано с нормалната експлоатация на МПС:

  - транспортиране на обездвиженото МПС до място, посочено от застрахования на територията на Република България, без ограничение на пробега.

Възстановяване на разходи за:

- еднократна нощувка в хотел на водача на увреденото МПС, в случай че повредата не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, в размер на до 150 лв.;

- транспортиране на водача,пътниците и багажа от обездвиженото МПС, в случай че причината за обездвижването не може да бъде отстранена на място, до населеното място където се транспортира обездвиженото МПС;

- прегледи, изследвания и манипулации, извършени в медицинско заведение, на водача и/или пътниците, направени  във връзка с телесни увреждания получени от ПТП с лимит до 150 лв. за едно лице или до 600 лв. за всички пътуващи в МПС;

- престой на паркинг при обездвижване на МПС, вследствие на застрахователно събитие или техническа повреда или вследствие на събитие, свързано с нормалната експлоатация на МПС, за срок до 48 часа и в размер на до 50 лв.

• Покритието се предоставя при сключване на застраховката и не може да се променя през срока на застрахователния договор.

• Покритието не се предоставя за МПС, които се използват за извършване на таксиметрова дейност, превоз на опасни товари, отдаване под наем (рент-а-кар), 

участия в състезания или учебни автомобили.

Допълнително покритие „Асист 24/7“– условията са идентични с действащите към момента, предоставяни с карта „Помощ на пътя“, серия „А”.

• Покритието се предоставя при сключване на застраховката и не може да се променя през срока на застрахователния договор.

• Покритието не се предоставя за МПС, които се използват за извършване на таксиметрова дейност, превоз на опасни товари, отдаване под наем (рент-а-кар), участия в състезания или учебни автомобили.

• Отпада ограничението за възраст на МПС при предоставяне на услугите, свързани с „Помощ на пътя“ за чужбина, вслучай на обездвижване на същото, вследствие на техническа повреда.

• Основно покритие - условията са идентични с действащите към момента, предоставяни с карта „Помощ на пътя“, серия „Е”/“Т“.

ПРОМЕНИ В ТАРИФАТА:

• Отпада критерият за възраст на МПС при определянето на допълнителната премия за покритие„Асист 24/7“, представяно с карта „Помощ на пътя“, серия „А“.

• Въвежда се допълнителна премия за покритието „Асист 24/7+“, предоставяно с карта „Помощ на пътя“, серия „Н“.