Гергьовденска кампания Имуществено застраховане от ДЗИ

Промоционални условия от 01.05.2023 г.
Гергьовденска кампания Имуществено застраховане от ДЗИ
Източник: ДЗИ ОЗ ЕАД

От 01.05.2023 г. /понеделник/ стартира „Гергьовденска кампания Имуществено застраховане“.

Ключовите детайли от кампанията:

 Период на провеждане: 01 Май – 30 Юни 2023 г.

 Продукти, предмет на кампанията и предложение към клиентите

    • Комфорт за дома и Комфорт за бизнеса: 


- до 25% отстъпка в рамките на търговската тарифа без опис по покритие Кражба при застрахователни суми до 10 000 лева; 

 - 5% отстъпка при кръстосани продажби по застраховки „Каско“ и „Закрила“;

- Дигитален процес по ликвидация за активни клиенти при щети до 1 000 лева .

    • Индустриален пожар (за обекти от рискови класове 1 и 2.1): 
 

 - до 40% отстъпка в рамките на търговската тарифа.

    • Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж: 
     

- до 40% отстъпка в рамките на търговската тарифа. 

Обръщаме внимание: При сключване на застраховки „Индустриален пожар“ (за клиенти, чиято дейност не попада сред целевите) няма да се прилага промоционална отстъпка.