„Домашно имущество и Безопасен интернет" от Лев Инс

Нова тарифа и общи условия по застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет" считано от 10.04.2023 г.
„Домашно имущество и Безопасен интернет" от Лев Инс
източник: ЗК "Лев Инс" АД

Считано от 10.04.2023 г., влизат в сила нови общи условия и тарифа по застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет”. Издаването на застраховката следва да се прави чрез онлайн платформата на ЗК "Лев Инс" АД - L-Ins Portal

Кратък преглед на промените:

 • Новите ОУ и тарифи отменят досега действащите по застраховка „Домашно имущество и безопасен интернет”.
 • Нова по-модерна структура на ОУ, която предоставя разбираема за клиента терминология.
 • С новите ОУ се предоставя възможност за застрахователна защита на движими и недвижими имущества на български и чуждестранни физически и юридически лица, които те използват в дома и домакинството си и се намират на територията на Р.България.
 • Добавена е Клауза Д „Домашен любимец (куче или котка) - По тази клауза обект на застрахователно покритие са домашни любимци (кучета или котки) на възраст от 1 до 8 години със застрахователна стойност до 500 лв., които са снабдени с паспорт, доказващ постоянното им пребиваване на посочения адрес и са идентифицирани с чип. Тази клауза е допълнително избираема от клиента.
 • Добавена е Клауза „Застраховай гаража си” (когато гаражът е с отделен нотариален акт от основната сграда), с лимит на отговорност 10 000 лв
 • Премията на всеки вариант е завишена с 20%.
 • Добавен е нов вариант с по-висок лимит на отговорност за недвижимо имущество със ЗС 200 000 лв, за движимо имущество ЗС 20 000 лв.
 • Добавена е Клауза С1 (Пожар от злоумишлени действия на трети лица) към покритията в движимо имущество.
 • Добавяме текст към калуза К1 – кражба чрез взлом и кражба с техническо средство.
 • Добавени са повече пояснения при изключенията
 • Завишения при щети : При подновяване на полица, ако клиентът е имал щети и не е дозастраховал имота си за периода на полицата, то е редно премията да се завиши, в зависимост от изплатеното обещетение, след съгласуване с Централно Управление.
 • Възможност за дозастраховане при изплащане на обещетение по застрахователна полица.