До 30% допълнителна отстъпка за Каско на МПС от ЗК България Иншурънс АД

ЗК България Иншурънс предоставя за периода 04.12 – 22.12.2023 допълнителна отстъпка
До 30% допълнителна отстъпка за Каско на МПС от ЗК България Иншурънс АД
Източник: ЗК България Иншурънс АД

В унисон с предстоящите Коледин празници България Иншурънс предоставя за периода 04.12.2023 – 22.12.2023 год. - до 30% отстъпка при сключване на застраховка Каско на МПС. 

Промоционалните условията са валидни за 30% отстъпка при еднократно плащане и 25% отстъпка при разсрочено плащане от основната тарифа и са за новозастраховани в компанията леки автомобили, с изключение на тези попадащи в приложение „Рискова Група“.

Предимства:

 • Посреднически достъп до онлайн приложение за извършване на първоначален оглед на МПС;
 • Компанията разполага с над 20 договора с официални сервизи и над 100 договора с доверени сервизи в цялата страна;
 • Онлайн завеждане на застрахователна претенция, чрез нашата е-платформа;
 • Без ограничение на броя на щети на паркинг;
 • Гъвкави възможности за оптимизиране на застрахователната премия, чрез ползване на различни видове отстъпки и комбиниране с други застраховки.
 • Без изискване за монтаж на допълнително средство за защита за покриване на риска „Кражба на МПС“
 • При застрахователни събития настъпили на територията на Република България се осигурява безплатна пътна помощ до 250 км. общ пробег.

Стандартните покрити рискове са:

 • Природни бедствия (буря, градушка, наводнение и др.);
 • Пожар и/или експлозия от техническа неизправност или природни бедствия;
 • Пътно-транспортни произшествия (ПТП);
 • Увреждане в паркирано състояние;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Умишлен палеж или предизвикана експлозия на МПС;
 • Кражба, грабеж и противозаконно отнемане;
 • Щети на превозното средство, открито след кражба или грабеж.

Допълнително компанията предоставя покрития:

 • „Здравна грижа“ – възможност за своевременно получаване на медицинска помощ за всички пътници в застрахованото превозно средство в случай на настъпило събитие( ПТП);
 • „Личен психолог“ - възможност за телефонна консултация с психолог на пътниците и водача в застрахованото МПС, след претърпяно пътно-транспортно произшествие