ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" ЕАД

Дружеството извършва застрахователна дейност по животозастраховане и застраховане срещу злополука с Лиценз No 6 от 15.06.1998 г.
ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" ЕАД

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД е създадено през 1994 г. Дружеството извършва застрахователна дейност по животозастраховане и застраховане срещу злополука с Лиценз No 6 от 15.06.1998 г. и притежава Лиценз No 2 от 15.11.2012 г. за предлагане на застраховка „Заболяване”.

Основен акционер в дружеството е ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп". От 2007 г. сме част от голямото семейство на Виена Иншурънс Груп, която е сред водещите застрахователи в Австрия и Централна и Източна Европа.

По данни на Комисията за финансов надзор за ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД е сред водещите животозастрахователи в България и е лидер в сегмента на здравното застраховане от 2014 г. насам. 

Имаме развита собствена мрежа от агенции и офиси в цяла България, а продуктите и услугите ни се предлагат от специално обучени и сертифицирани застрахователни консултанти и експерти.

Дружеството е носител на множество награди както за постижения в сферата на животозастраховането, така и за политиката си в сферата на корпоративната социална отговорност.

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, като част от Виена Иншурънс Груп, подкрепя многообразието във всичките му аспекти.

Като социално отговорна компания, насърчаваме обмяната на знания, идеи и опит, ценим многообразието в средата, както и неговата проява в лицето на нашите партньори, клиенти и служители. В нашата корпоративна култура уважението, честното отношение и признанието към хората, както и развиването на устойчиви отношения са издигнати като ценност. 

Стремим се да бъдем близо до клиентите и притежаваме нужната експертиза да предложим подходящи  варианти за финансова и осигурителна защита - имаме над 25 години опит в успешното развиване на застрахователни продукти и услуги, както и във въвеждането на иновативни за пазара решения.

Предлагаме:

  • финансово-осигурителни програми;
  • застрахователно-инвестиционни програми;
  • здравни застраховки;
  • защитни програми при пътуване в чужбина;
  • рискови застраховки;
  • срочни застрахователни програми;
  • застраховки за клиентите на банкови институции;
  • ексклузивни програми за клиенти на Пощенска банка.

 

Управление

Надзорен съвет на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Петер Хьофингер - Председател на Надзорния съвет

Вернер Матула - Член на Надзорния съвет

Асен Ягодин - Независим член на Надзорния съвет

Управителен съвет на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Светла Несторова - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор

Ангел Виденов - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Калоян Антов - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Александър Владов - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Недялко Чандъров - Член на Управителния съвет

Централно управление, агенции и офиси на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

управление: Светла Несторова

адрес: София 1301, ул. “Света София” 6,

телефон: 02 401 4000, 02 460 41 14

факс: 02 911 77 00

e-mail: bullife@bulstradlife.bg

уеб сайт: http://www.bulstradlife.bg