Нова кампания "15 ПЛЮС" от ЖЗК „Съгласие” АД

Срок на кампанията: от 01.05.2023 г. до 31.12.2023
Нова кампания "15 ПЛЮС" от ЖЗК „Съгласие” АД
източник: ЖЗК „Съгласие” АД

Имаме удоволствието да Ви представим кампания „15 ПЛЮС“, която стартира от 01.05.2023 г.

Условия:

 • 15 % отстъпка от премията по основно и допълнително покритие за първите 24 месеца при сключване на една от следните дългосрочни застраховки „Живот“ - Спестовна застраховка „Живот“, Детска застраховка, Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – „Фондполица“
 •  Максимална месечна премия – 200 лв.
 • Сключването на застрахователен договор и оценката на риска са стандартни

СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“

Основната цел на застраховка „Живот“ е спестяване на средства за Вас и Вашето семейство и осигуряване на защита от непредвидени рискове и събития. ЖЗК „Съгласие“ АД покрива следните рискове по спестовна застраховка „Живот“:

 • Доживяване на Застрахования на крайната дата на периода на застрахователно покритие – ползващото лице получава гарантираната застрахователна сума;
 • Смърт на Застрахования в периода на застрахователно покритие – посочените ползващи лица получават застрахователната сума.

Кой може да бъде застрахован - физическо лице в добро здравословно състояние на възраст от 14 до 65 навършени години към началото на застрахователното покритие.

Срок на застраховката: от 5 до 25 г.

 

ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА

„Детска застраховка“ е възможност да планирате дългосрочно бъдещето на Вашето дете и да осигурите финансова сигурност за най-важните моменти в живота му.

Основни покрития:

 • Доживяване крайната дата на застрахователния договор;
 • Трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования в резултат на злополука над 50%.

Допълнителни покрития:

 • Освобождаване от плащане на премии в случай на смърт от злополука или заболяване, или трайно намалена или загубена работоспособност на Застраховащия над 50% в резултат на злополука;
 • Временна неработоспособност на застрахования в резултат на злополука;
 • Временна неработоспособност на застрахования в резултат на общо заболяване;
 • Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования в резултат на общо заболяване.

Кой може да бъде застрахован - деца от 0 до 22 навършени години към началото на застрахователния договор.

Срок на застраховката: от 3 до 25 години

 

ФОНДПОЛИЦА

„Фондполица” e финансов продукт, който съчетава в себе си предимствата на застраховка „Живот” и инвестиране в инвестиционни фондове в рамките на един интегриран продукт. По този начин той Ви осигурява достъп едновременно до застрахователна защита и до капиталовите пазари. Вие самостоятелно вземате решения за своите инвестиции като имате възможност да избирате или комбинирате между инвестиционни фондове с различен рисков профил и възможност за доходност.

Покрити рискове:

 • Доживяване на Застрахования – изплаща се стойността на инвестиционните единици;
 • Смърт на Застрахования – изплаща се гарантираната застрахователна сума или стойността на активите в инвестиционната сметка по договора, ако тя е по-голяма от гарантираната застрахователна сума.

Кой може да бъде застрахован - лица в добро здравословно състояние на възраст от 14 до 65 навършени години към началото на застрахователното покритие.

Срок на застраховката: от 10 до 30 г.

В допълнение, Ви информираме, че в периода до 31.05.2023 г. освен новата кампания все още тече и кампания „20Х“ (20% отстъпка от общата годишна премия по Индивидуална рискова застраховка „Живот“).

За повече информация - ЖЗК „Съгласие” АД