МетЛайф България

МетЛайф оперира в България като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Дъблин, Ирландия
МетЛайф България

От навлизането си в България през 1999 г., "МетЛайф" непрекъснато разширява своята дейност, превръщайки се в една от най-големите животозастраховтелни компании в страната. "МетЛайф" оперира в България като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Дъблин, Ирландия – семейство на 11 европейски страни от Обединеното Кралство и Франция до България и Кипър.

Чрез изключително широката си продуктова гама и професионалната си търговска структура в страната "МетЛайф" предоставя на своите клиенти индивидуални предложения, отговарящи както на най-изконните, така и на най-съвременните им нужди. Клиентите ни могат да си гарантират спокойствие в настоящето и смелост да погледнат в бъдещето чрез:

  • Модерни спестовни инструменти, съчетаващи достъп до световни финансови пазари, максимална гъвкавост, прозрачност и възможност за висока доходност.
  • Лични и семейни медицински застрахователни пакети.
  • Подсигуряване на първокласно лечение в чужбина.
  • Значими обезщетения при диагностициране на широк кръг тежки заболявания.
    Специални застрахователни пакети с фокус върху пътно-транспортни произшествия и пътна безопасност.


Ползвайки се от световно знание и опит в областта на Придобивките за служители, "МетЛайф" се утвърди като предпочитан партньор на бизнеса в България. Изведохме корпоративната грижа на качествено ново ниво, като разработваме нашите програми за придобивки на служители на база конкретните нужди на компаниите по отношение на техните човешки ресурси. Отговаряме на нужди, свързани с привличане на нови таланти, задържане на ключови кадри, увеличаване на продуктивността и ангажираността на служителите, отличаване спрямо конкуренцията или комбинация от тези, базирани на особеностите на сектора и приоритетите на всяка компания.

Срочната застраховка „Живот“ е най-добрият и достъпен начин да защитите семейството си, ако Ви сполети нещо непредвидено. Тя Ви дава възможност да гарантирате днес стандарта на живот на най-скъпите си хора утре.

Застрахователното обезщетение ще замести дохода Ви за определен период от време, като даде възможност на семейството Ви да се адаптира.

Смъртта е естественият и неминуем завършек на живота, за който обикновено избягваме да мислим с увереността, че все още е твърде рано. За жалост обаче тя може да настъпи преждевременно и неочаквано и, освен емоционалния шок от загубата, да причини и сериозни финансови затруднения на близките ни за неограничен период от време.

Целта на срочната застраховка „Живот“ е да обезпечи семейството Ви, в случай че заради заболяване или злополука с Вас се случи непоправимото. Застрахователното обезщетение, записано в договора, ще замести дохода Ви за определен период от време, затова е препоръчително размерът на покритието да се равнява на 3 до 5 Ваши годишни заплати.

Голямото предимство на срочната застраховка „Живот“ е възможността нейният обхват да бъде разширен с множество покрития свързани със:  Злополуки, Заболявания и Лечение.
Това Ви дава сигурност, че можете да посрещнете непредвидимите последствия от инциденти, които биха довели до невъзможност да работите и съответно биха лишили Вас и семейството Ви от стабилност и регулярен доход.

Контакти
 
Централен офис 1404 София, бул. “България” № 51, сграда Б, ет. 6

тел.: (02) 81 86 200

факс: (02) 81 86 201

e-mail: headoffice@metlife.bg

Контакт за индивидуална консултация:

тел.: +359888 630050

e-mail:  iveyanakieva@gmail.com

уебсайт: https://www.metlife.bg/