Застраховка Гражданска отговорност и Зелена карта

Срещу издадения сертификат застрахователя се ангажира да обезщети трети лица при лимити на отговорност, съответстващи на законодателството на страната членка.
Застраховка Гражданска отговорност и Зелена карта

1. Какво представлява Зелената карта и за какво служи?

Какво е зелена карта? Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност. Сертификат задължително се издава при сключване на полицата.

Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с които еднозначно се идентифицира собственика, превозното средство и финансов надзор (fsc.bg)

2. Кои страни важи издаден сертификат?

Сертификатът е валиден само за всички страни от Споразумението Зелена карта.

Важна информация от застрахователите във връзка с градушката в район Велико Търново и региона - Обновена

3. Какви лимити на отговорност покрива застрахователя за отделните страни?

Срещу издадения сертификат застрахователя се ангажира да обезщети трети лица при лимити на отговорност, съответстващи на законодателството на страната членка. За държавите от Европейското Икономическо Пространство тези нива не могат да бъдат по-ниски от законово установените лимити на задължителната отговорност Гражданска отговорност за България.

4. Колко струва сертификат зелена карта?

Покритието за всички страни от споразумението Зелена карта е включено в премията за застраховка гражданска отговорност. Зелената карта е безплатна 

5. За какъв срок може да бъде издаден сертификата?

Зелената карта се издава за срока, за който е платена полицата. При разсрочено плащане получавате нов сертификат - при всяка вноска, за срока за който тя се отнася.

Лятна промоция по застраховка имущество от ЗАД Армеец 

6. Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Да. И да не ти трябва наистина – длъжен си да я имаш и носиш.

През 2016 г. Кодексът за застраховане добави потвърждение:

Чл. 486. (1) Контрол за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите като част от държавния граничен контрол се извършва по отношение на:...(3) Органите на Главна дирекция "Гранична полиция" не допускат излизането на моторни превозни средства по ал. 1, т. 1 и 3 от територията на Република България без доказателства за сключена и действаща задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

А чл. 487 и чл. 488 изрично посочват, че удостоверенията за наличие на валидна гражданска отговорност са стикера и Зелената карта.

Внимание: Зелената карта не е застраховка! Тя е удостоверение за наличие на такава.

Показва две неща:

  • Имате валидна гражданска отговорност
  • Полицата покрива територията на съответната страна, ако тя не е задраскана с „Х” в квадратчето с нейно съкращение.

7. За кои страни действително ти трябва Зелена карта?

Ние сме част от Европа и като такива имаме адаптирано и сходно законодателство с всички други страни от общността. А в контекста на гражданската отговорност и с други страни, членки на допълнителни споразумения. За тях няма граничен контрол и проверки за документално съответствие с българското законодателство. Щом имаш българска регистрация се предполага, че държавата е предприела необходимите мерки за да ви накара да застраховаш колата си.

Зелена карта не ти трябва за всички страни, подписали Многостранното споразумение.

Такива са 36 от общо 47 държави членки на Зелената карта. Няма граничен контрол за наличие на валидна застраховка гражданска отговорност. И сертификатът не е необходим за територията на:

  • 27 те страни, членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция
  • Останалите държави от Европейското икономическо пространство - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
  • И тези, подписали Многостранното споразумение - Андора, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Великобритания.

Зелената карта е задължителна само за останалите страни от споразумението Зелена карта.

  • Това са така наречените трети страни. Албания, Азърбайджан, Северна Македония, Молдова, Мароко, Тунис, Турция. При тях е задължително сертификатът да бъде изискан при гранична проверка.
  • Иран излезе от Споразумението съвсем наскоро, при влизане на територията на Иран трябва да се закупи местна полица Гранична застраховка.

8. Кога е добре да се носи сертификат зелена карта?

Винаги – независимо от международните ангажименти на България. Задължително е за местното законодателство, дори и за незадължителните страни.

Добре е и да не се забравя, че Гранична полиция има право да те глоби, ако нямаш Зелена карта при излизане от България.