ЗАД "Армеец" - Промяна в правилата на оторизация за сключване на застраховка "Каско на МПС"

Уведомяваме ви за приети промени в Правилата на оторизация за сключване на застраховка „Каско на МПС“, които влизат в сила от 10.03.2023 г.
ЗАД "Армеец" - Промяна в правилата на оторизация за сключване на застраховка "Каско на МПС"

Уведомяваме ви за приети промени в Правилата на оторизация за сключване на застраховка „Каско на МПС“, които влизат в сила от 10.03.2023 г.