Стартира продажбата на новата емисия на Застрахователно- инвестиционна програма „ЕвроХоризонт 4 от ДЗИ

Продуктът предоставя застрахователна защита в случай на загуба на живот вследствие на злополука до 75 000 Евро.
Стартира продажбата на новата емисия на Застрахователно- инвестиционна програма „ЕвроХоризонт 4 от ДЗИ
Източник: ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД

Предвид успешните търговски резултати при предлагането на първите три емисии на застрахователно-инвестиционна програма "ЕвроХоризонт" от ДЗИ обявяват нова кампания за 2023, в рамките на която отново ще предложат застрахователно-инвестиционен продукт със защита на капитала, под името „ЕвроХоризонт 4“ на своите настоящи и потенциални бъдещи клиенти.

Обобщена информация за продукта:

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроХоризонт 4 е продукт, осигуряващ 100% защита на капитала в края на срока на договора за нетната инвестирана сума, фиксирана минимална доходност от 8% за целия период и възможност за допълнителна доходност до 60% за целия период.
Продуктът предоставя застрахователна защита в случай на загуба на живот вследствие на злополука до 75 000 Евро.

Продуктът ще се предлага в ограничена емисия само в периода 08.11 - 08.12.2023 г.

Характеристики на продукта:

  • Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд с еднократна премия от минимум 2 500 EUR
  • Програма предоставяща 100% защита на капитала на нетната инвестирана сума на падеж
  • Програма с фиксирана минимална доходност в края на срока на договора в размер на 8 % от нетната инвестирана сума и възможност за допълнителна доходност в края на срока на договора до 60% от нетната инвестирана сума в зависимост от представянето на фонда (възможна обща максимална доходност до 60%)
ДЗИ предлага от 01.08.2023 г. нов инвестиционно-застрахователен продукт Еврохоризонт 3

Параметри :

  • Срок на програмата -  5 години, 2 месеца
  • Край на застрахователния договор (Падеж)  - 28.02.2029 г.
  • Възрастови ограничения за застрахованото лице - От 18 до 70-годишна възраст при сключване на програмата
  • Встъпителна такса - 3% от инвестиционната премия при покупка на ЕвроХоризонт 4 или -2% от инвестиционната премия при покупка на ЕвроХоризонт 4 заедно с ЕвроБъдеще
  • Такса при откуп - 5% от изтеглената сума. Правото на откуп се придобива един месец след началото на договора
  • Валута - Евро

При сключване на програмата се заплаща и вноска Обезпечителен фонд съгласно чл.565 на Кодекса за застраховането, в размер на 3.06 евро за целия срок на договора.

Застрахователно покритие - в случай на загуба на живот вследствие на злополука:

Застрахователна сума при фатално събитие вследствие на злополука – равна на три пъти размера на еднократната застрахователна премия, но не повече от 75 000 EUR.
При събитие се изплаща Застрахователната сума и стойността на индивидуалната инвестиционна сметка.

Информация за инвестиционния фонд :

Инвестиционен фонд Optimum Fund World Fix 100-3 е инвестиционен фонд с фиксирано начало и край.
Фондът има за цел на падежна дата да изплати 100% от първоначалния размер на нетната инвестирана сума чрез инвестиране в облигации и парични средства, както и да генерира фиксирана минимална доходност в края на срока на договора в размер на минимум 8 % и максимум до 60% от нетната инвестирана сума в зависимост от представянето на фонда.

Доходността на фонда е свързана с представянето на кошница от активи на световна селекция от 30 компании с висока пазарна капитализация. 

Повече информация може да намерите на сайта на компанията.