Сервизите от мрежата на ДЗИ, позиционирани на територията на гр. София, Пловдив, Варна и Бургас

От списъка са изключени сервизи, които през м. февруари са с намален ресурс, установена висока натовареност и невъзможност да приемат клиенти, както и по-малки сервизи с установен ограничен капацитет.
Сервизите от мрежата на ДЗИ, позиционирани на територията на гр. София, Пловдив, Варна и Бургас
/ Източник: ДЗИ

Бързото и качествено обслужване на клиентите при настъпило застрахователно събитие е приоритетна задача за ДЗИ. С цел увеличаване на клиентската удовлетвореност, ДЗИ започва приоритетно да следи натовареността на Доверените сервизи в гр. София, Пловдив, Варна и Бургас, като на месечна база ще предоставя информация за тези, които разполагат с капацитет да поемат обслужването на стандартни щети (до 5 детайла, без части за подмяна) по застраховка „Каско+“.

В тази връзка, сервизите от мрежата на ДЗИ, позиционирани на територията на гр. София, Пловдив, Варна и Бургас, които разполагат с потенциална възможност през месец февруари да приемат автомобили за възстановяване на уврежданията, са посочени в таблицата по-долу. Тези сервизи ще приемат автомобили до 3 работни дни от заявката на клиента и ще извършат ремонт в рамките на 5 работни дни, считано от датата на приемане.

От списъка са изключени сервизи, които през м. февруари са с намален ресурс, установена висока натовареност и невъзможност да приемат клиенти, както и по-малки сервизи с установен ограничен капацитет.

Моля, в случай на установено неизпълнение на ангажиментите за обслужване на клиенти на ДЗИ и/или при други проблеми, свързани с обслужване от страна на Доверени сервизи от мрежата на ДЗИ, своевременно да информирате:

Симеон Симеонов - simeon.simeonov@dzi.bg, tel. 02/ 902 7160

Стоян Петков - stoyan.petkov@dzi.bg, tel. 02/ 902 7242

Стамен Стаменов – stamen.stamenov@dzi.bg, tel. 02/ 902 7040