Промяна в методическите указания по застраховка Каско на МПС от Евроинс

Нови указания застраховка Каско на МПС в сила от 09.02.2023
Промяна в методическите указания по застраховка Каско на МПС от Евроинс
/ Източник: „ЗД ЕВРОИНС” АД

Считано от 09.02.23, влизат в сила новите методически указания и тарифи по застраховка "Каско на МПС" в застрахователно дружество ЕВРОИНС АД. Направени са следните промени:

  1. В Глава IV Застрахователна стойност на МПС, т.1.5 - При подновяване на застраховка "Каско на МПС" за поредна година в ЗД ЕВРОИНС АД, не се прави годишното овехтяване, а за определяне на застрахователната сума задължително се прави нова оценка;
  2.  В Глава V. Изисквания за сигурност, точка 2 - променя се изискването за монтаж на устройство за активна защита тип GPS, за автомобили с действителна стойност над 35 000 лева за марките Audi, BMW, Toyota Land Cruiser, Honda CR-V, Mazda, Volkswagen.