Промени по застраховка "Отмяна на пътуване" от Армеец

Нови условия за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“ от 16.02.2023
Промени по застраховка "Отмяна на пътуване" от Армеец
/ източник: Армеец

Предлагаме на Вашето внимание Нови условия за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“, считано от 16.02.2023

Въведени са следните промени:

 • В една полица може да се включат лица от различни възрастови групи, които ще пътуват заедно. Програмата тарифира за всяко лице според възрастта.
 • Без съгласуване се издават полици с обща застрахователна сума до 10 000 лв.
 • Въвежда се възможността за издаване на добавъци  по застраховка „Отмяна на пътуване“ при промяна на договорените условия – допълнително закупени туристически услуги, променени дати на пътуване и др.
 • Чуждестранните граждани предварително се регистрират в системата с идентификатор по Новия формат.

Основните параметри на застраховката остават непроменени :

 • Застраховат се български и чуждестранни граждани до 80 г, като за лицата с постоянно местоживеене извън България, застраховката може да се сключи само за пътувания на територията на Р. България
 • Застраховат се разходи за пътуване направени само към туроператор, турагент, хотелиер или превозвач.
 • Застраховката се сключва до 7 работни дни след датата на плащането на туристическата услуга или на първата част от него и при условие че до началото на пътуването остават не по-малко от 10 дни.
 • Срокът на застраховката е от датата на сключване до края на пътуването.
 • Застраховката се сключва за цялата стойност на пътуването, вкл. когато първоначално е платен само депозит
 • При настъпило застрахователно събитие само с един от застрахованите лица, застрахователят възстановява разходите на до 5 лица - близки роднини или на 1 спътник, при условия че са застраховани по същата полица.
 • Медицински причини покрити по застраховката са: заболяване, злополука или смърт на застрахования или негов близък роднина или бизнес партньор.
 • За медицински причини се приемат и заболявания без наложена хоспитализация, за което се представя медицинско предписание от лекуващ лекар специалист.
 • Немедицински причини покрити по застраховката са: необходимост от явяване в съда като съдебен заседател, свидетел, експерт, кражба, грабеж, вандализъм, пожар, природно бедствие в жилище/помещение на застрахования, неблагоприятни климатични условия, кражба на документи за пътуване, уволнение и др.
 • Не се покриват събития настъпили във връзка със заболявания за които има официално обявена епидемия/пандемия и/или официални препоръки за въздържане от пътуване.