Евроинс - ново име на застраховката за автомобилен асистанс

От 13.02.2023 г. застраховката ще се предлага под ново име – Помощ на пътя (Асистанс).
Евроинс - ново име на застраховката за автомобилен асистанс
/ Източник: „ЗД ЕВРОИНС” АД

Уважаеми, партньори, с настоящото Ви уведомяваме, че застраховката за автомобилен асистанс, която се сключва в комбинация със задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, от 13.02.2023 г. ще се предлага под ново име – Помощ на пътя (Асистанс).

Промяната в името на застраховката се прави, за да се подчертае, че този продукт осигурява асистанс услуги само за автомобила и клиентите да не се подвеждат, че става въпрос за застраховка от типа на „Помощ при пътуване в чужбина“.

Във връзка с тази промяна от същата дата ще влязат в сила и нови общи условия по застраховката, като те отново ще се отпечатват от системата заедно с комбинираната автомобилна полица.

Промяната в името на застраховката не засяга покритието по нея, което остава същото.