ДЗИ прекратява договора си с Медицински Център АмериМед

Промяна при лечебните заведения в партньорската мрежа на ДЗИ, които обслужват клиенти по здравни продукти Комплексна Медицинска Помощ и Здраве
ДЗИ прекратява договора си с Медицински Център АмериМед
Източник: ДЗИ

С настоящето ДЗИ уведомява за промяна при лечебните заведения в партньорската си мрежа, които обслужват клиенти по здравни продукти "Комплексна Медицинска Помощ" и "Здраве".

 

Поради промяна на собствеността на медицински център АмериМед, на 09.10.2023г. беше пуснато едностранно предизвестие от ДЗИ за прекратяване на договора за предоставяне на медицински услуги на застраховани лица по застраховки Комплексна медицинска помощ и Здраве. От 10.11.2023 медицинския център спира  да обслужва клиенти на ДЗИ на принципа на абонамент. Всички клиенти, които решат да продължат да ползват услугите на АмериМед ще го правят на принципа на възстановяване на разходите.

 

Тъй като по продукт Здраве имама фиксирана мрежа от лечебни заведения, които обслужват клиентите, част от които е медицински център АмериМед, това лечебно заведение ще бъде заменено от медицински център Хигия София, което се намира в бул. Г.М. Димитров 59, ет.1

Комплексна Медицинска Помощ, основни предимства :

 • Групова здравна застраховка, която се сключва от юридически лица (работодатели) в полза на служителите с възможност за добавяне на членове на техните семейства;
 • Приоритетен достъп с индивидуална здравна карта до над 250 специализирани лечебни заведения и медицински центрове в България;
 • Възстановяване на направените разходи за лечение във всяко лечебно заведение в България;
 • Възможност за гъвкав избор от застрахователни покрития в стандартен или луксозен пакет;
 • ДЗИ ваучери, гарантиращи безплатни онлайн консултации с лекар през платформата Healee;
 • Опция за директно запазване на час за преглед при над 1 000 лекари от над 40 специалности, работещи с ДЗИ през платформата SuperDoc.bg

Основни покрития :

 • Болнична помощ - Включва диагностика, престой и лечение в болнично заведение;
 • Извънболнична помощ - Включва първични и последващи прегледи и изследвания при избран специалист в извънболнични условия.

Медицинска застраховка Здраве, основни предимства:

 • Индивидуална или семейна здравна застраховка, която се сключва от физически лица;
 • Застраховката и може да бъде сключена и от работодател в полза на служителите с допълнителна възможност за добавяне на членове на техните семейства;
 • Услуга с отлично покритие, осигуряваща:
     - Достъп до най-добрите специалисти в медицината за поставяне на диагноза и последващо лечение;
     - Достъп до най-добрите лечебни заведения;
 • Възможност за избор на най-подходящ застрахователен пакет според изискванията на клиента.

Основни покрития :

 • Пакет „Профилактика“ - Включва профилактични прегледи и изследвания, които се извършват след сключване на застраховката;
 • Извънболнична помощ – Включва първични и последващи прегледи при избран специалист и свързани с тези прегледи изследвания;
 • Болнична помощ – Включва престой и лечение в болница;
 • Телемедицина/Второ лекарско мнение при животозастрашаващи състояния - предоставено от водещи болници в САЩ.