Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) с практични съвети за застраховките „Домашно имущество“

Полезната за потребителите информация е събрана в практическо ръководство, достъпно на сайта на АБЗ
Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) с практични съвети за застраховките „Домашно имущество“
Източник: Асоциация на българските застрахователи

Природните бедствия стават все по-често и са все по-разрушителни, но делът на застрахованите имоти у нас остава незначителен, далеч по-нисък от средните за Европа нива. Тази ситуация има негативни последици както за собствениците, така и цялото ни общество. Един от способите за позитивна промяна е повишаване на информираността и застрахователната грамотност и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) активно работи в тази насока.

Ръководството „Практични съвети: Застраховки „Домашно имущество“ идва като продължение на информационната кампания на АБЗ с фокус върху имущественото застраховане и съдържа полезна за потребителите информация, поднесена по ясен и достъпен начин. В публикацията се коментират ползите и смисъла от имотните застраховки, а акцентът е поставен върху необходимостта от информиран избор на подходяща за личната ситуация имотна застраховка като водещо условие за потребителска удовлетвореност. Представени са основните видове имотни застраховки, предлагани на пазара и техните специфики, като детайлно се разглеждат параметрите и условията, на които трябва да се обърне внимание при сключване на застраховка за дома. Въпросът „какво да правим при щета“ също намира място в публикацията с информация как да се постъпи в случай на рисково събитие и как се завежда претенция за обезщетение и как то се изплаща. 

Ръководството за потребителя на АБЗ „Практични съвети: Застраховки „Домашно имущество“ е прикачено като документ в pdf на сайта на асоциацията.