Аналитичен доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“

Българският пазар показва сериозни различия в сравнение с този в ЕС, включително и в структурно отношение
Аналитичен доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“
Източник: АБЗ

На 11 май 2023 г. бе представен аналитичният доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“, изготвен от Института за пазарна икономика за АБЗ.

 Участие в събитието взеха Константин Велев, председател на УС на АБЗ, Юри Копач, зам.-председател на УС на АБЗ, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, Лъчезар Богданов, главен икономист, ИПИ и Петя Георгиева, икономист, ИПИ.

 Ето и някои от основните резултати и изводи от доклада:

  • Многократно по-ниско застрахователно проникване в сравнение с ЕС, у нас застрахователното проникване е трайно в границите 2.0-2.5% от БВП, докато средното за Европа е 7,4%. Тези данни очертават и границите на нереализирания потенциал на нашия пазар.
  • Българският пазар показва сериозни различия в сравнение с този в ЕС, включително и в структурно отношение: доминираща роля на автомобилното застраховане, нисък дял на животозастраховането.
  • Делът на обезщетенията към БВП у нас е 1%, докато в много от страните от Източна Европа той е между 1,2% и 1,8%, в по-развитите страни от Западна Европа е между 3% и 6%. Заради слабото използване на застрахователните механизми цената на възстановяването от неблагоприятни събития практически се носи от държавния бюджет, бизнеса и домакинствата.
  • Общото застраховане изплаща близо 82% от всички обезщетения, от тях 84% са по автомобилни застраховки.
     Застрахователите са ключов, но не водещ институционален инвеститор, близо 3,2 млрд. лева са инвестициите в държавни облигации, 44% от тях в български ДЦК. Засилването на ролята им минава през въвеждането на адекватни регулаторни стимули в областта на животозастраховането.
  • Съвкупният ефект от осъществяването на дейността на застрахователите в България се измерва в създадено допълнително търсене от над 1,1 млрд. лева.
  • Възможностите на бюджета да се намесва и да покрива разходи при възникнали рискови събития са ограничени и не бива да се разчита на тях
  •  Държавната намеса е малка, но създава негативни стимули

Вижте повече ТУК: