Актуализирани ОУ на имуществени застраховки в сила от 06.03.2023г.

Актуализирани ОУ на имуществени застраховки в Дженерали
Актуализирани ОУ на имуществени застраховки в сила от 06.03.2023г.
/ Източник: Дженерали

В секция „Имуществено застраховане“  в сайта ни са качени актуализирани ОУ на застраховки:

  • Домашно имущество
  • Имущество за корпоративен бизнес
  • Имущество за малък и среден бизнес
  • Всички рискове на имущество
  • Прекъсване на дейността и СУ на застраховка Прекъсване на дейността.

 

Промените са в няколко посоки:

  • Промени необходими за готовността ни за преминаването към Евро като официална валута в България;
  • Промени на текстовете на санкционната клауза;
  • Промени и допълнения на текстовете касаещи изключване на кибер рискове;
     

Променените условия са в сила от 06.03.2023 г.