Тема:

Съвет по цифровото десетилетие

1 - 2 резултата от 2 общо

Специализирани образователни програми в ключови области и Специализирани образователни програми в ключови области – анализ на задълбочените цифрови умения

21 ноем. 2023 | 11:50

Съвет по цифровото десетилетие ще провежда държавната политика в областта на информационното общество и информационните технологии

12 апр. 2023 | 17:20