Тема:

справедлива стойност на бизнес

1 - 2 резултата от 2 общо

Класическият метод, който икономистите използват, за да оценят колко хората оценяват дадено икономическо благо, е да разгледат цената, която плащат за него.

19 юни 2023 | 11:15

Оценката на бизнеса, известна още като оценка на компанията, е процесът на определяне на икономическата стойност на бизнеса.

12 юни 2023 | 12:00