Тема:

Оценка на компанията

1 - 2 резултата от 2 общо

Оценката на бизнеса, известна още като оценка на компанията, е процесът на определяне на икономическата стойност на бизнеса.

12 юни 2023 | 12:00