ЗПТ АД – град Стралджа

Производство на стоманени тръби и профили и предпазни огради за пътища
ЗПТ АД – град Стралджа

ЗПТ АД – град Стралджа, е българско самостоятелно акционерно дружество със сто процента частен капитал. Дружеството е разположено на площ 54 400 кв. метра, от които 26 252 кв. метра са застроена площ. Фирмата разполага със съвременни машини и съоръжения, разположени в двата основни цеха “Тръбопроизводство” и “Поцинковане”. Изградени са три открити складови площадки, оборудвани с козлови кранове на площ 7 525 кв. метра.

Производствената номенклатура на дружеството обхваща следните продукти и услуги:

  • Студеноформовани заварени конструкционни кухи профили, съгласно изискванията на стандарт EN 10219;
  • Прецизни стоманени тръби с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение, съгласно изискванията на стандарт EN 10305;
  • Хидротествани заварени стоманени тръби, съгласно изискванията на стандарт EN 10255;
  • Студеноформовани стоманени профили, съгласно изискванията на стандарт EN 10162;
  • Стоманени предпазни огради за автомобили, отговарящи на изискванията на EN 1317-5:2007+A2:2012;
  • “Горещо поцинковане”, в съответствие с EN ISO 1461;
  • Надлъжно рязане на рулони - щрипс;
  • Напречно рязане на рулони - лист.

През последните години ЗПТ АД се наложи като една от водещите фирми в този сектор и доказа, че е надежден партньор в работата си с търговци на метали, строителни фирми, производители на редица метални изделия и пътно-строителни фирми.

ЗПТ АД е производител на стоманени предпазни огради за пътища, които отговарят на изискванията на EN 1317-5:2007+А2:2012. Притежаваме следните ЕС Сертификати за постоянство на експлоатационните показатели: 1853-CPR-007; 1853-CPR-042; 1853-CPR-043. При желание от страна на възложителя е възможна доставка до обекта и монтаж.