Вече е възможно да плащаме местните данъци за 2023 година

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е на две равни вноски
Вече е възможно да плащаме местните данъци за 2023 година
/ Източник: VarnaE.bg

Започна кампанията по плащане на местните данъци за 2023 година, съобщават от дирекция “Местни данъци” към Община Варна.

От днес - 20.02.2023 г., гражданите могат да платят задълженията си за данък сгради и такса смет. В община Варна няма промяна в размера на налозите от миналата година. Информация за размера на задълженията може да се получи на гише "Информация" в дирекция "Местни данъци"  бул. "Сливница" № 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски:

първата - до 30.06.2023 г.

втората -  до 31.10.2023 г.

До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2023 г., до 30.04.2023 г., до 31.07.2023 г. и до 31.10.2023 г.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция "Местни данъци" разположени на следните адреси:

  • бул. "Сливница" № 191 (сградата на Изчислителен център) работно време с граждани: 09.00 ч. - 17.30 ч.
  • бул. "Ген.Колев" № 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.
  • бул. "Осми Приморски полк" № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45 ч.; 12:00-12:30 ч.; 15:00-15:15 ч.
  • ул. "Народни будители" №2 (сградата на Район Аспарухово), работно време с граждани: 09.00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45ч.; 12:30-13:00ч.; 15:00-15:15ч.
  • кв. "Виница", (сградата на Кметство Приморски), работно време с граждани: 9:00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45ч.; 12:30-13:00ч.; 15:15-15:30ч.

В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци";

С виртуален ПОС терминал чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията;

Централна Кооперативна Банка АД;

Банка ДСК, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

Български Пощи ЕАД;

Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg);

Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/);

По Интернет, чрез www.ePay.bg;

През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;

"ЦКБ" АД – КЛОН ВАРНА, IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

44 14 00 Патентен данък и лихви върху него; 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него; 44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него; 44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него; 44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея; 44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него; 44 28 00 Туристически данък; 44 65 00 Приходи от глоби и санкции; 44 80 13 Такси за притежаване на куче