Свиване на строителството и търговията на дребно през февруари, но нарастване на производството по данни на НСИ

На годишна база растежът при търговията на дребно нараства през февруари с 4,3% след повишение с 5,6% през януари.
Свиване на строителството и търговията на дребно през февруари, но нарастване на производството по данни на НСИ
Източник: НСИ

През февруари 2023 г. промишленото производство бележи известно повишение след солиден спад месец по-рано, докато строителството и търговията на дребно се свиват, показват данните на Националния статистически институт.

Промишленото производство се повишава през февруари с 0,6% спрямо предходния месец, когато обаче беше отчетен спад с 2,5%, като това представлява първо нарастване на промишлеността от ноември 2022 г. Производственото повишение се дължи най-вече на ръст с 18,4% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато производството в добивната промишленост се увеличава с 3,2%, а в преработващата промишленост има намаление с 2,9 на сто.

Спрямо годината по-рано (февруари 2022 г.) промишленото производство се свива с 1,8% след спад с 3,4% през януари, като най-солидно понижение с 10,7% отчита производството в добивната промишленост, докато производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се свива с 5,0%, а в преработващата промишленост - с 0,3 на сто.

Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през февруари се понижава с 0,7% спрямо януари, когато се повиши с 0,5%. Продукцията от гражданското и инженерно строителство се свива с 0,5% след повишение с 0,2% месец по-рано.

На годишна база строителната продукция през февруари се понижава с 2,9% след свиване с 0,3% през януари, отбелязвайки спад за трети пореден месец. Сградното строителство се понижава на годишна база с 2,0%, а гражданското и инженерното строителство - с 4,1 на сто.

През февруари 2023 г. НСИ отчита намаляване на търговията на дребно с 0,5% спрямо януари, когато тя се повиши с 1,4%, като това представлява първо свиване от октомври 2022 г. насам.

Отчетено понижение на оборота спрямо предходния месец в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,8%), докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение съответно с 1,2 и с 0,7%

На годишна база растежът при търговията на дребно нараства през февруари с 4,3% след повишение с 5,6% през януари.

В края на март НСИ представи проучване, което показва стабилизация на стопанската конюнктура в страната през третия месец на година, като отслабване на бизнес климата се отчита в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите, а в строителство се наблюдават подобрение.