Проф. Илко Гетов става зам. здравен министър

Представителят на България в ЕМА става заместник здравен министър
Проф. Илко Гетов става зам. здравен министър
Източник: БФС

Проф. Илко Гетов става заместник здравен министър, като се очаква по-късно днес официалното му назначение от премиера акад. Николай Денков. Припомняме че, на 20 октомври миналата година той бе отстранен от поста председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който заемаше от 1 юни 2022 г., но служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев го отстрани с мотива, че иска по-сериозен контрол над цените на медикаментите.

Проф. Гетов е възпитаник на Медицински университет – София, откъдето придобива образователна-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация“. Притежава образователна и научна степен „доктор“ към МУ – София, специализация по „Клинична фармация“ и магистратура по „Здравен мениджмънт“ към същия университет, както и специализация по „Болнична фармация“ към МУ – Варна.

От март до ноември 2013 г. проф. Гетов е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От юни 2013 г. до февруари 2020 г. е председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. От октомври 2020 г. е член на Комитета за оценка на лекарствени продукти за хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата като представител на България.

От 1996 г. до момента проф. Гетов осъществява активна преподавателска дейност и участва в обучението на студенти, докторанти, специализанти, практикуващи лекари, магистър-фармацевти и т.н., участва и ръководи различни научни проекти.

В екипа на министър Христо Хинков проф. Гетов ще отговоря за лекарствената политика