Над 24 хиляди души са вписани като хазартно уязвими лица в регистъра на НАП

Регистърът не е публичен, като достъп до него имат ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и от хазартните оператори.
Над 24 хиляди души са вписани като хазартно уязвими лица в регистъра на НАП
Източник: НАП

Над 24 000 граждани са подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица от средата на декември 2022 г. до момента, съобщава НАП. Припомня се, че след двегодишно прекъсване, регламентирано със законодателни промени, на 12 декември 2022 г. агенцията е подновила поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен, като достъп до него имат ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и от хазартните оператори.

Искане за вписване в регистъра може да подаде всеки, който смята, че не успява да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл: nap@nra.bg, като в този случай трябва да е подписан с електронен подпис. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години.

Онлайн платформи в света на виртуалния хазарт в България

За да спазят изискването да не допускат лица, вписани в регистъра, организаторите на хазартни игри заявяват връзка към него през електронната услуга „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“.

За улесняване на бизнеса, НАП е внедрила нова е-услуга, която дава възможност за извършване на справка чрез директен достъп до регистъра. Чрез нея хазартните оператори могат да обменят информация пряко и автоматично с приходната агенция. Това става възможно чрез софтуерен ключ (API ключ), който осъществява свързаност от типа „система-система“ между софтуерите на бизнеса и НАП.

Повече информация за възможностите за вписване или заличаване от регистъра, може да получите в рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на приходната агенция или от Информационния център на телефони: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801 на цена, според тарифите на съответния оператор.