Министерството на финансите предлага през 2024 г. минималната работна заплата да достигне 940 лева.

В документа е заложено тази заплата да се вдигне до 1038 лева през 2025 г., а година по-късно – до 1128 лева, а в момента минималната заплата е 780 лв.
Министерството на финансите предлага през 2024 г. минималната работна заплата да достигне 940 лева.
/ Източник: БНР

Министерството на финансите предлага през 2024 г. минималната работна заплата да достигне 940 лева. Това е заложено в тригодишната средносрочна прогноза, която ще бъде представена в Брюксел и върху която се базира проектобюджетът за настоящата година, който ще бъде предложен на следващия парламент. В документа е заложено тази заплата да се вдигне до 1038 лева през 2025 г., година по-късно – до 1128 лева, а в момента минималната заплата е 780 лв.

Подсещаме аудиторията,  че дни преди да бъде разпуснат, предишният парламент промени Кодекса на труда и въведе механизъм за определяне на минималната заплата. Според него МРЗ за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата и е в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Припомняме, финансовият ни министър само преди два дни правокира бизнеса и предизвика редица остри коментари от водещи икономисти с лансираната идея за „данък свръхпечалба“, който да влезе в сила от второто полугодие. По мнението на много юристи, счетоводители и икономисти, този данък би бил противоречащ на законодателството ни към момента и ще бъде оспорен в КС на страната.

Председателят на АИКБ Васил Велев коментира темата така:

Няма такъв свръхданък, който да компенсира свръхбезотговорните свръхразходи на свръхпопулизма на депутатите. Това ще забави растежа при всички случаи. Това не са пари, които чакат складирани, за да бъдат преведени в някакви сметки