Износът ни расте с 14% през първите два месеца ва 2023-та

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - февруари 2023 г. и е на стойност 1 689.3 млн. лева.
Износът ни расте с 14% през първите два месеца ва 2023-та
Източник: НСИ

През периода януари - февруари 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14 769.3 млн. лв., което е с 13.9% повече в сравнение със същия период на 2022 година, сочат данните на НСИ. През февруари 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 7 193.2 млн. лв. и нараства със 7.2% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – февруари 2023 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 16 458.6 млн. лв., или със 7.2% повече спрямо периода януари – февруари 2022 година. Само през февруари 2023 г. общият внос на стоки нараства с 8.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 318.8 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари – февруари 2023 г. и е на стойност 1 689.3 млн. лева.

През февруари 2023 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 1 125.6 млн. лева.