Еврокомисията подготвя създаване на Служба за изкуствен интелект

Службата не трябва да се намесва в компетенциите на отделите на Комисията.
Еврокомисията подготвя създаване на Служба за изкуствен интелект

Службата за изкуствен интелект ще играе ключова роля в архитектурата за прилагане на Закона за изкуствения интелект, който трябва да бъде официално приет през следващите седмици въз основа на политическото споразумение, сключено през декември.

Въпросът колко самостоятелна ще бъде бъдещата структура остава чувствителен, тъй като не е ясно дали тя ще се превърне в субект със собствени политически цели или в продължение на звеното, отговарящо за Закона за ИИ.

Полученото проекторешение е изменено след вътрешна консултация, за да включи формулировка, уточняваща, че Службата не трябва да се намесва в компетенциите на отделите на Комисията. Според документа решението трябва да влезе в сила на 21 февруари, преди официалното приемане на Закона за изкуствения интелект на ЕС.

Новият орган на ЕС ще има значителна свобода на действие за разследване на възможни нарушения на правилата, свързани с GPAI, чрез събиране на жалби и сигнали, издаване на искания за документи, извършване на оценки и искане на смекчаващи или други мерки за прилагане.

Службата ще координира и прилагането на Закона за изкуствения интелект върху системите за изкуствен интелект, които вече са обхванати от друго законодателство на ЕС, като препоръчителните системи на социалните медии съгласно Закона за цифровите услуги и алгоритмите за класиране на търсачките съгласно Закона за цифровите пазари.

Службата за ИИ трябва да има поддържаща роля в подготовката на вторичното законодателство за прилагане на Закона за ИИ, еднаквото прилагане на регламента, издаването на насоки и поддържащи инструменти като стандартизирани протоколи, подготовката на искания за стандартизация, създаването на регулаторни пясъчници, развитието на кодекси за поведение на ниво ЕС.

Службата за изкуствен интелект трябва да „създаде форум за сътрудничество с общността с оглед идентифициране и разработване на най-добри практики за безопасно разработване и използване на модели и системи за изкуствен интелект с отворен код“

Що се отнася до финансирането, това, както изтъква изданието, е болезнен въпрос от самото начало. Липсата на гъвкавост в разпределението на бюджета на ЕС и липсата на желание от страна на държавите-членки да отделят повече ресурси означава, че новите задачи винаги са изправени пред строги бюджетни ограничения. Очаква се, отделът за цифрова политика на Комисията ще назначи служители. Наемането на временен персонал и оперативните разходи ще бъдат финансирани с преразпределението на бюджета от програмата „Цифрова Европа“.