Евродепутатите приеха директива срещу подвеждаща информация за зелените продукти

Компаниите вече ще имат по-малко възможности да ни заблуждават, че стоките им са “еко” и че траят по-дълго
Евродепутатите приеха директива срещу подвеждаща информация за зелените продукти

Европейският парламент прие директива, която ще подобри етикетирането на продуктите и ще забрани използването на подвеждащи твърдения за екологосъобразност и трайност. 

Директивата, приета с 593 гласа “за”, има за цел да защити потребителите от заблуждаващи търговски практики и да им помогне да направят по-добър избор при покупка. 

Ще бъде забранено използването без доказателства на общи екологични твърдения като “екологосъобразни”, “естествени”, “биоразградими”, “неутрални по отношение на климата” и “еко”. 

Гърците на пазар за хранителни стоки в България

Друга промяна в директивата има отношение към гаранционния срок и трайността на продуктите. Забраняват се неоснователните твърдения за дълготрайност(например, че пералнята издържа 5000 цикъла на пране, ако това не е вярно при нормални условия), твърденията, които приканват за замяна по-рано от необходимото на консумативи(като например мастило за принтер) и представят стоките като годни за поправка, когато те не са. 

Докладчикът на Парламента Биляна Борзан (С&Д, Хърватия) заяви:

 Този закон ще промени ежедневието на всички европейци! Ще се оттеглим от културата на изхвърлянето, ще направим маркетинга по-прозрачен и ще се борим с преждевременното остаряване на стоките. Хората ще могат да избират продукти, които са по-трайни, по-устойчиви и по-лесно се ремонтират благодарение на надеждни етикети и реклами. Най-важното е, че компаниите вече не могат да подвеждат хората, като например казват, че пластмасовите бутилки са добри, защото компанията е засадила дървета някъде — или че нещо е устойчиво, без да обясняват как. Това е голяма победа за всички!

Директивата трябва да получи окончателното одобрение от Съвета, след което ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националните си законодателства.