Министерството на финанситe предлага законови промени за управлението на криптоактиви

Министерството на финанситe е разработило експериментално законодателство за управлението на криптоактиви
Министерството на финанситe предлага законови промени за управлението на криптоактиви
/ Източник: Дневник

Министерството на финанситe е разработило експериментално законодателство за управлението на криптоактиви, които могат да бъдат приети за финансови инструменти. Въпросните текстове са част от проект за промени в Закона за финансовите инструменти, публикувани за обществено обсъждане, съобщава „Дневник“.

Измененията въвеждат в българското законодателство „Регламент (ЕС) 2022/858 – на уредба относно пазарните инфраструктури, основани на блоковите вериги, технологията на децентрализирания регистър (distributed-ledger technology/ТДР)“, част от които е „блокчейн“.

В момента в България няма лица, получили специални разрешения да управляват пазарни инфраструктури, основани на ТДР.

Предвижда се компетентна за надзора върху тези пазарни инфраструктури да бъде Комисията за финансов надзор (КФН) в лицето на нейния зам.-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Специалните разрешения и освобождаванията, издадени от комисията, ще са валидни на територията на Европейския съюз за период до 6 години, считано от датата на издаването, предлага проектът. Таксата за издаване на специално разрешение за управление на система за търговия и сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър се предвижда да е 20 хил. лв.

Който извършва дейност като пазарна инфраструктура, основана на технологията на децентрализирания регистър, без да притежава специално разрешение, ще се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – глоба в размер от 40 000 до 100 000 лв. Ако нарушителят е юридическо лиц, санкцията ще е от 40 хил. до 100 хил. лв., а при повторно нарушение – от 100 хил. до 10 млн. лв.