Мартенска среща на ИКТ Клъстер – Варна

Сдружението вече наброява 46 организации, от които 28 пълноправни и 18 асоциирани.
Мартенска среща на ИКТ Клъстер – Варна
/ Източник: ИКТ Клъстер - Варна

На заседанието на 9-ти март в редиците ни с единодушие беше приета още една организация – приветстваме СУ „Пейо Кр. Яворов“ гр. Варна като асоцииран член, с който общият брой членове на Сдружението вече наброява 46, от които 28 пълноправни и 18 асоциирани. В това число са 26 компании, 6 университета, 6 неправителствени организации и 8 гимназии. Домакин на срещата бе Технически университет – Варна.

Продължаваме тенденцията на насищане на календара с предстоящи събития, продукти и инициативи, които са изцяло в унисон с целите ни и обект на дейността на работните групи, чиито резултати бяха отчетени.

Най-новите от тях са: 

РГ „Образование“

 • Работна среща на 23.02 в VII СУ „Найден Геров“, с прецедентно включване на над 25 представители на учебни заведения и заинтерсовани страни от казусите в образованието, свързани с учебните планове и материална база, по отношение на ИТ
 • Кариерна борса “Електроника и високи технологии” на Технически университет – Варна 29-31.03, на който бизнесите от Клъстера отново ще предложат възможност за развитие на заинтересовани студенти.​
 • Форум „Кариери“ на Икономически университет – Варна – 27 – 30 Март – с разпределение по интереси от страна на бизнес и студенти по тематични дни, в няколко различни направления
 • Стартъп уикенд - МГ „Д-р Петър Берон“ - 28 - 30 Март 
 • Училищните политики в условията на дигитализация – традиции и предизвикателства (среща с директори на 13-15.03 в к.к. Албена) 
 • Прогрес UEVA – Николай Петканов – с представяне пред жури и оценяване на най – перспективните идеи за студентски стартъп-и
 • СТЕМ центрове в учебните заведения – в процес на подготовяне на концепция за оптимално изпълнение по отношение на полезност, в усвояването на средствата
 • Традиционен преглед на знанията по математика и информатика, от календара на СМБ – 29-ти и 30-ти Април
 • Ученически състезания и олимпиади
 • Годишен план – възможности и посоки на действие 
 • Покана за посещение „Отворени врати в ТУЕС, м. Април (Технологично училище електронни системи към ТУ – София)
 • „Моят учител – моят герой“ - концепция за номинация на учител (от учениците) 


РГ „Бизнес екосистема и колаборации"

 • Varna Deep Tech Innovation Port – като част от основното ядро, споделихме обзор на срещата по повод прогреса по порта (28,02) сформирахме работна група от трима представители сангажимент за работа по следните опрни точки:
  - Уточняване на визията на VDTIP и доработка на приоритетите;
  - Извеждане на ползите на местната екосистема и потенциалните партньори;
  - Предлагане на индикатори и показатели, по които ще измерваме прогреса.
 • IIE Blockchain Consortium – впечатления от участие в онлайн конференция по повод покана на Клъстера за партньор по проект от програма Horizon
 • KPI индикатори за измерване активността на членовете на Сдружението – приети с гласуване

РГ „Бранд на ИКТ Клъстер – Варна“

 • Брандирани награди за предстоящите състезания и олимпиади – предложения и асортимент за различни категории – очакваме ориентир за брой, от организаторите на предстоящите състезания
 • ICT Collaboration space – подготвена и представена финална версия на проект за изграждане на уютното високотехнологично споделено пространство в ТУ - Варна 
 • Членовете на ИКТ Клъстер - Варна устойчиво работят за реализиране на основната си цел да мотивират повече млади хора да бъдат активни в образованието и да се включат дейно в изграждането на позитивния облик на Варна и в процеса на утвърждаване на града като предпочитана дестинация за живеене и работа и успешно и устойчиво реализиране на потенциала на региона. 

В края на срещата председателят на УС към ИКТ Клъстер – Варна обобщи стратегическите теми, върху които е фокусиран Клъстерът и отбеляза напредъка по приоритетните оси на работа. 

Срещата завърши с традиционния коктейл и колабориране в неформална обстановка.