Търговския закон се урежда нова правна форма - Дружеството с променлив капитал

ДПК отговори на нуждите на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании в България
Търговския закон се урежда нова правна форма -  Дружеството с променлив капитал
Източник: Dir.bg

В Търговския закон се урежда нова правна форма - на Дружеството с променлив капитал, като чрез нея ще се отговори на нуждите на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании.

Намерението е да регламентира учредяването на ново дружество, което е насочено към разработване на иновативен продукт или услуга и което след успех да бъде трансформирано в публична компания чрез предлагане на регулираните пазари или продадено на друг инвеститор.

Намаляват се първоначалните разходи за учредяване, предвидено е минимално съдържание на дружествения договор, предлага се свободно прехвърляне на дружествени дялове и минимален набор от права и задължения на съдружниците.

Като предимство се отчита редът за придобиване на права за членство от наети от дружеството лица, като законопроектът съдържа разпоредби за преобразуване и прекратяване.