Коефициент на механичен прираст

Показва промяната на броя на населението (за всеки 1000 души) в следствие на разликата в броя на заселилите се и напусналите дадена територия лица.
Коефициент на механичен прираст

Коефициентът на механичен прираст на населението се измерва в промили (‰). Той показва промяната на броя на населението (за всеки 1000 души) в следствие на разликата в броя на заселилите се и напусналите дадена територия лица.

 Например:

 В един град има 50 000 души. В период от една година в него се заселват 800 души, а 500 го напускат. Механичният прираст за наблюдавания период е положителен и възлиза на 6‰. КМП = ((800-500)/50 000)*1 000=6‰