Данък добавена стойност (ДДС)

Данък добавена стойност (ДДС) e непряк (косвен) данък, включен в цената на стоките и услугите.
Данък добавена стойност (ДДС)

Данък добавена стойност (ДДС) e непряк (косвен) данък, включен в цената на стоките и услугите. ДДС се налага на всяка една стъпка в производствения процес, стига тази стъпка да увеличава стойността (и цената) на стоката или услугата. Крайният ДДС се заплаща от потребителя, като едва след прибавянето му се получава цената, която той заплаща. ДДС в България е 20%, като след прибавянето му се получава крайната цена на съответната стока или услуга. Така 1/6 от крайната цена на стоките и услугите на практика представлява ДДС.

ДДС е въведен за пръв път от френската данъчна администрация през 1954 г., и оттогава е възприет в над 160 страни по целия свят.

Този данък е сред основните източници на приходи към националните бюджети на страните от ЕС, като те нямат право да имат ДДС, по-нисък от 15%, но им се разрешава да въвеждат намаления на данъка за до две групи стоки или услуги.

В България такова изключение е ДДС върху туризма (9%). Повечето страни членки поддържат 20-21% ДДС, а най-висок е той в Унгария. През 2019 г. в бюджета на Република България са заложени приходи от 10,8 млрд. лв. от ДДС.