Брутен национален доход

Предимството на БНД като индикатор е в отразяването на нетния приход от дейности в чужбина
Брутен национален доход

Брутният национален доход (БНД) е сумата на брутния вътрешен продукт (БВП), плюс всички доходи, които жителите на дадена страна получават от дейности в чужбина, минус всички доходи на чужди граждани в конкретната страна.

 Предимството на БНД като индикатор е в отразяването на нетния приход от дейности в чужбина, благодарение на което е по-точен в отразяването на благосъстоянието на жителите на конкретна държава.

Европейската комисия ползва БНД като основен индикатор за определяне на вноската на страните-членки към бюджета на ЕС. Понастоящем таванът на вноската е 1,23% от БНД на страните-членки.