Вдигат социалните помощи от 1 юни

Вдигат обществените помощи от 1 юни. По-голям брой нуждаещи се ще могат да получат поддръжка от страната.
Вдигат социалните помощи от 1 юни
Източник: flashnews.bg

От 1 юни размерът на обществените помощи ще се дефинира според от линията на бедност в страната и няма да бъде привързан с обезпечения най-малък приход, както е сега.

Въвеждането на новия механизъм за обществено подкрепяне ще се реализира посредством квалифицирания от Министерството на труда и обществената политика (МТСП) план за промени в Правилника за използване на Закона за обществено подкрепяне, които са оповестени за публично разискване.
Новите разпореждания ще подсигуряват, че по-голям брой нуждаещи се ще могат да получат поддръжка от страната. Размерът на получаваните от тях помощи ще се усили. Той ще се актуализира регулярно и ще дава отговор в по-голяма степен на техните потребности. Това ще усъвършенства обществената протекция, която хората от уязвимите групи получават от страната. Увеличаването на размера на обществените помощи и разширението на обсега ще допринесат за понижаване на риска от бедност и обществено изключване.

С измененията в правилника ще се подсигурява използването на измененията в Закона за обществено подкрепяне, с които беше заложен новия модел на обществено подкрепяне.  С промените се подчертава върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните ограничения, а рестрикциите се смекчават.

Новите разпореждания плануват срокът за наложителна, непрекъсната регистрация в дирекция „ Бюро по труда “, преди подаване на заявление-декларация за обществени помощи да се понижи от 6 на 3 месеца. Това ще даде опция за по-бърз достъп до обществено подкрепяне и понижаване на риска от изпадане от системата.

Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават обществени помощи, да се понижи от сегашните 14 дни по 4 часа на ден на 40 часа месечно.

По този метод се дава опция за включването им в разнообразни ограничения за приемане и повишение на техните подготовка и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда. Приемането на нормативните промени ще отстрани негативите на системата за обществено подкрепяне, свързани с обезпечения най-малък приход. Това ще подсигурява и осъществяването на рекомендацията на Европейската комисия във връзка с обсега, адекватността и регулярната актуализация на месечните обществени помощи.

С плана на измененията в Правилника за използване на Закона за обществено подкрепяне са планувани нови благоприятни условия за поддръжка на рискови групи, които досега не са получавали подкрепяне. Предвижда се за покриване на първични потребности на пълнолетни хора, напускащи резидентен вид обществена услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска единствено един път и при изискване, че индивидът се е записал в дирекция „Бюро по труда“.

С измененията се дава право, когато незает или незает член на фамилията, получаващ месечни обществени помощи, стартира работа, помощта да продължи да се изплаща за период от 3 месеца в границите на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия контракт.

Отпада ограничаването за разпределяне на месечни помощи на учащите във висшите учебни заведения, както и на възпитаници от частните учебни заведения. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „ Бюро по труда “ за разпределяне на месечни помощи на студенти във висши учебни заведения, по специалности, за които е планувана единствено постоянна форма на образование.

Приемането на препоръчаните от МТСП нормативните промени ще отстрани негативите на системата за обществено подкрепяне, свързани с обезпечения най-малък приход. Това ще подсигурява и осъществяването на рекомендацията на Европейската комисия във връзка с обсега, адекватността и регулярната актуализация на месечните обществени помощи.