Ускорено се теглят кредити за жилище срещу ипотека

Нов сериозен ръст в тегленето на кредити за покупка на имот, отчита БНБ
Ускорено се теглят кредити за жилище срещу ипотека
Източник: БНБ

Ударно се теглят заеми за жилище. Ръстът на кредитите изпреварва този на депозитите. Нов сериозен ръст в тегленето на кредити за покупка на имот, отчита БНБ. Въпреки предупрежденията за покачване на лихвите, в края на февруари 2023 г. жилищните кредити, изтеглени от домакинствата, стигат  16.816 млрд. лв., като за година се увеличават с 18.1%, което е дори повече от ръста през януари – 17.9% на годишна база.

Макар и по-слабо увеличение има и на изтеглените потребителски кредити, които вече надхвърлят 15.20 млрд. лв., и се увеличават с 12.3% спрямо февруари 2022 г. Ръстът им обаче слабо се забавя спрямо януари, когато е бил 12.5% на годишна база.

Другите кредити нарастват със 7.7% (8.9% годишно повишение през януари 2023 г.), като достигат 401.7 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11.9% на годишна база през февруари 2023 г. (12.1% годишно повишение през януари 2023 г.) и в края на месеца са 432.8 млн. лева.

Общо заемите на Домакинства и НТООД вече са 33.655 млрд. лв., като за година нарастват с 14.8%.

Повече кредити е теглил и бизнесът, като спрямо година по-рано увеличението е с 8.7% през февруари, при 9.9% годишно повишение през януари. Така в края на месеца кредитите на нефинансовите предприятия достигат 41.490 млрд. лв.

Ръстът при спестяванията продължава да изостава от този на кредитите. В края на февруари депозитите на домакинствата стигат 72.977 млрд. лв. Те се увеличават с 8.9% спрямо същия месец на 2022 г. (8.2% годишен ръст през януари 2023 година).

Бизнесът е заделил в банките 40.958 млрд. лв. В сравнение със същия месец на 2022 г. депозитите на нефинансовите предприятия се увеличават с 27% (26.6% годишно повишение през януари 2023 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 1.1% на годишна база през февруари 2023 година (16.3% годишно повишение през януари 2023 г.) и в края на месеца достигат 3.824 млрд. лв. (2.2% от БВП).