Пенсионни осигуровки и какво представлява осигуряването в универсален пенсионен фонд?

Родените след 31.12.1959 г., които получават трудови доходи, имат право и възможност да получават пенсии от три източника.
Пенсионни осигуровки и  какво представлява осигуряването в универсален пенсионен фонд?

Родените след 31.12.1959 г., които получават трудови доходи, имат право и възможност да получават пенсии от три източника. Първата пенсия е от НОИ (от Държавно обществено осигуряване – ДОО), другата е от универсален пенсионен фонд (от частно пенсионноосигурително дружество). Третият вид пенсия може да се получава само в случай на допълнително доброволно осигуряване в частен пенсионен фонд.

 Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на пожизнена пенсия, която ще получавате допълнително към пенсията от Държавното обществено осигуряване (ДОО). Изключение правят само някои определени категории държавни служители, осъществяващи дейност, свързана с националната сигурност.

Смисълът на „вторият стълб“ e частните пенсионноосигурителни дружества (9 на брой към 31.12.2020г.) да инвестират събраните средства от индивидуалните партиди на осигуряващите се и да реализират доходност, която да се отрази на размера на бъдещата пенсия. Koлĸoтo пo-удачна e инвестицията, тoлĸoвa доходността пo личната партида ще бъде пo-висока.

„Третият стълб“ на пенсионната система дава възможност за доброволни вноски във фонд за доброволно пенсионно осигуряване. Фондът управлява събраните средства, като има възможност да ги инвестира с цел да получи доходност. При настъпване на пенсионна възраст, натрупаните средства се изплащат като срочна или като пожизнена пенсия. Разликата между този стълб и „вторият стълб“ е в това, че в „третия стълб“ участието е напълно доброволно и размерът, както и периодичността на вноските са по желание на лицето.