Kои банкноти са най-фалшифицирани според информация от БНБ

Най-фалшифицираните банкнотите са с номинална стойност от 50 и 100 лева. Това се казва в годишния отчет на БНБ.
Kои банкноти са най-фалшифицирани според информация от БНБ
Източник: БНБ / Източник снимка: Varnae.bg

През 2022 г. броят на банкнотите в обращение от 5 лева се е увеличил, а за същия период броят на банкнотите с номинална стойност от 10 и 20 лева е намалял, по информация на БНБ.

Най-фалшифицираните банкнотите са с номинална стойност от 50 и 100 лева. Това се казва в годишния отчет на БНБ.

В края на 2022 г. парите в обращение достигнаха 27,4 милиарда лева, като се увеличиха с 2728.7 млн. лв., или с 11.0% спрямо края на 2021 г. На годишна база нарастването на парите в обращение през 2022 г. беше по-малко както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност спрямо отчетеното през 2021 г. 

През отчетния период се запази тенденцията от предходните години към относително по-ускорено нарастване в банкнотите в обращение с номинали 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали. Спрямо края на 2021 г. броят на банкнотите от 50 лева се увеличи с 24.2 млн., или с 11.4%, а на банкнотите от 100 лева съответно със 17.6 млн., или с 18.2%. 

През 2022 г. броят на банкнотите в обращение от 5 лева се увеличи с 4.2%, докато за същия период броят на банкнотите с номинална стойност от 10 и 20 лева намаля съответно с 2.3% и 9.8%. С най-голям дял от 39.66% в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2022 г. е купюрата от 50 лева. През същия период дяловете на останалите номинали намаляха, като най-голямо понижение (с 2.14 процентни пункта) е отчетено при дела на банкнотите от 20 лева, а най-малко (с 0.04 процентни пункта) – при дела на банкнотите от 5 лева.

През 2022 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 839 броя неистински български банкноти, от които 832 броя циркулирали в паричното обращение. Спрямо задържаните през 2021 г. броят на неистинските банкноти е с 413 по-малко. В общия брой на задържаните през годината неистински български банкноти с най-голям дял са тези от 50 лева (54.23%), следвани от банкнотите от 20 лева (33.85%). Неистинските банкноти от 100, 10, 5 и 2 лева са с дялове съответно 1.67%, 6.79%, 3.22%, 0.24% и 3.22%.

Бракуват и половин милиард лева

Банкноти на стойност 487 млн. лева са спрени от обращение, тъй като са намачкани, поизтрити, захабени, износени или с нанесени надписи, подписи и прочие. Това сочат данни на Българска народна банка (БНБ) за първите три месеца на тази година. Те са общо 18,9 млн. броя и са установени при машинната обработка на постъпилите през първото тримесечие в БНБ банкноти като негодни за последващо използване.

Най-много от бракуваните пари са тези с номинал 10 лева. През първото тримесечие те са 29,81 на сто от похабените и са на стойност 56 млн. лева. Веднага след тях се нарежда двадесетолевката, като от нея са извадени 5,622 млн. броя на стойност 112 млн. лева. Банкнотите с номинал от 50 лева са с най-голяма стойност, или 243 млн. лева. Над 644 000 броя са и столевките, които са похабени или надраскани и са извадени от обращение.

През първото тримесечие на 2023 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 366 хил. броя. С по-големи дялове са тези с номинал 10, 20, 50 стотинки и 1 лев, съответно 17,58%, 17,60%, 13,95% и 13,56%. По-малки са дяловете на отделените като негодни монети от 1, 2 и 5 стотинки и 2 лева, съответно 11,25%, 11,48%, 10,02% и 4,56%.