Съдия изнесе открит урок пред ученици от Варненска търговска гимназия

С подчертан интерес и висока активност премина днес срещата на съдия Марияна Бахчеван от Административен съд - Варна
Съдия изнесе открит урок пред ученици от Варненска търговска гимназия
/ Източник: Административен съд - Варна

С подчертан интерес и висока активност премина днес срещата на съдия Марияна Бахчеван от Административен съд - Варна с ученици от XI“б“ клас от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“, с преподавател по право г-жа Зорница Любчева. Младите хора поставиха много въпроси и изказаха лични позиции по представената тема „Правата ни като граждани на ЕС“. Съдия Бахчеван запозна учениците с основните ни права и задължения като граждани на РБългария и на Европейския съюз. Тя постави акцент върху правните актове, в които са гарантирани правата ни като европейски граждани и необходимостта от активност и иницииране от самите нас на защита на правата и свободите ни, като се спря по-подробно на Хартата за основните права в ЕС и на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободите. Важен акцент в беседата си постави съдия Бахчеван и върху неразривната връзка между права и задължения. Кои са институциите, които защитават правата на човека у нас; коя от тях събира доказателства по делата и ролята на съда, който е само и единствено арбитър, разясни на учениците съдията. 

С мисълта на Ейбрахам Линкълн –

„Всички хора не могат да са еднакви, но трябва да са равни“

, провокира дискусия съдия Марияна Бахчеван, като в нейния ход единадесетокласниците изказаха своите становища за това, как разбират правото на справедлив процес и презумпцията за невиновност, както и понятия като – достойство, свобода, равенство. 

В полезно, интересно и провокиращо мисълта и способността да аргументираш позицията си събитие се превърна откритият урок на съдия Марияна Бахчеван пред младите хора. Магистратът се обърна с покана към тях да посетят в съда заседание по дело, на което е съдия – докладчик. 

Тази година Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ навършва едно десетилетие в България. Административен съд – Варна продължава своята работа по програмата и през настоящата учебна година.