Регулирани морски специалности предлага ТУ-Варна

Качеството на подготовката за морските специалности е изрично сертифицирано от Bureau-Veritas.
Регулирани морски специалности предлага ТУ-Варна
/ Източник: ТУ-Варна

За поредна година през 2023 г. Технически университет – Варна ще приеме студенти в перспективните и иновативни морски специалности: „Корабоводене”, „Логистика на водния транспорт”, „Корабни машини и механизми", „Корабостроене и морска техника“ и „Електрообзавеждане на кораба“.

Обучението в три от тези специалности от регулирани професии се извършва по одобрени учебни плановe и програми от Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта и съобщенията на Република България. Учебните планове и програми са в пълно съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация (IMO):

  • IMO03 Officer in Charge of a Navigational Watch за специалност „Корабоводене“
  • IMO 7.04 Officer in Charge of an Engineering Watch за специалност „Корабни машини и механизми”
  • IMO 7.08 Electro-technical Officer за специалност „Електрообзавеждане на кораба”


Морските специалности от регулирани професии в ТУ-Варна са с валидна акредитация от „Национална агенция по оценяване и акредитация” и най-високи оценки за морски специалности в Република България и подлежат на ежегоден мониторинг и контрол от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Студенти в специалност "Корабостроене и морска техника" се обучават единствено в Технически университет – Варна и държавата поема семестриалните им такси за обучение.

Качеството на подготовката за морските специалности е изрично сертифицирано от Bureau-Veritas и обучението завършва с държавен изпит по специалността и държавен изпит по английски език. Университетът разполага с най-модерния корабен навигационен тренажорен комплекс, който осигурява работа с добавена реалност (Augmented Reality, AR) и виртуалната реалност (Virtual Reality, VR), с корабен машинен тренажорен комплекс, с тренажорен комплекс за борба с бедствия и аварии, със съвременни лаборатории за електрообзавеждане на кораби.

Квалификацията на студентите включва изучаването на фундаментални и специализирани дисциплини за съответната специалност, езиково обучение, разширено практическо обучение, учебна производствена практика и/или учебна плавателна практика по програма Еразъм+. В курса на обучение са включени курсове по допълнителна подготовка на морските лица в съответствие с конвенция STCW, свързани с безопасността, спасяването на море и изискванията при работа на борда на кораб за съответната специалност.

Завършилите морски специалности от регулирани професии на ТУ-Варна притежават комплексна теоретична, практическа и езикова подготовка и всички необходими сертификати по IMO за придобиване на правоспособност по инженерни и офицерски длъжности на борда на кораби от световния търговски, специализиран и пасажерски флот.

Информация за приема във всички специалности в Технически университет – Варна може да получите от експертите от Центъра за Кандидатстудентски прием, на адрес:  http://ksp.tu-varna.bg/