Фондация “СпоДари”

Наименованието на Фондация “СпоДари” e съчетание от думите “спортувай” и “дарявай”.
Фондация “СпоДари”
Източник: Фондация “СпоДари”

Наименованието на Фондация “СпоДари” e съчетание от думите “спортувай” и “дарявай”. Историята ни започва още през 2015г. като неформална общност от съмишленици, обединени от идеята ни за това как можем да съчетаем спорт и добра кауза.

Мисията на Фондация СпоДари е повече хора да карат велосипед в града и да се движат безопасно с него.

До момента на официалното учредяването на Фондация “СпоДари” като юридическо лице през 2023 г., сме осъществили няколко самостоятелни инициативи (Whatbike Challenge 2018 и 2019, Spodari Drive и Spodari Play), като общия брой спортни събития, в които сме организатор и/или участник е над 38.

Дарените средства от хората и организациите, които сме привлекли в тези събития възлизат на над 154 хиляди лева, а времето, прекарано в активни дейности е над 26 000 минути.

Фондът на фондовете предоставя 533 млн. лв. за рисково финансиране по нова програма