ВСУ „Черноризец Храбър“ организира презентационно събитие за студенти и работодатели

Целта на събитието е да подпомогне кариерната реализация на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“
ВСУ „Черноризец Храбър“ организира презентационно събитие за студенти и работодатели

Презентационно събитие на студенти и работодатели ще се проведе на 30.11.2023 г. от 17,30 ч. в хотел Голдън тюлип във Варна. То се реализира от Варненския свободен университет в изпълнение на проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Целта на събитието е да подпомогне кариерната реализация на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“ и да създаде платформа за активни партньорски взаимоотношения с работодатели.

Дълбока криза или нестихващ оптимизъм е правилната гледна точка за сърцето на ИТ индустрията

Форумът е не само възможност за създаване на бъдещи професионални връзки, но и шанс за студентите да научат повече за актуалните предизвикателства и възможности в сферата на биомедицината и здравеопазването.