ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран за управление на околната среда

Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години.
ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран за управление на околната среда
/ Източник: ВСУ

 ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда. Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години. Процедурата е част от проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, финансиран по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”. Университетът променя едновременно както средата, така и отношението, като отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии. Активната дейност за опазването на околната среда надхвърля нормативните изисквания и показва отговорността на университетската общност към природата и обществото. Ръководството на университета, студентите, преподавателите и администрацията са единни в усилията си за промяна на нагласите, свързани с опазването на околната среда.

Международният стандарт ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

ВСУ “Черноризец Храбър” е и с 22-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране на системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015, която доказва устойчивото развитие на организацията. В България няма друго висше училище с подобен непрекъсваем цикъл на сертифициране. „ВСУ „Черноризец Храбър“ е един от малкото български университети с традиции в сертифицирането на своята система за управление“, смятат експертите от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS.