Български лекарски съюз (БЛС)

Български лекарски съюз се стреми да реализира истинска и удовлетворяваща потребностите на пациентите и на лекарите здравна политика.
Български лекарски съюз (БЛС)
Източник: БЛС

Български лекарски съюз (БЛС) е създаден през 1901 г. и е най-голямата съсловна организация на лекарите в България. През 1999 г. Български лекарски съюз се учредява със закон (ЗСОЛЛДМ), който официално регламентира дейността на организацията.

Основна функция на БЛС е да представлява своите членове пред обществото и институциите, да защитава професионалните права и интереси на всички лекари. Български лекарски съюз участва активно в здравната политика на държавата, като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, приема съвместно с Националната здравноосигурителна каса Правила за добра медицинска практика и упражнява контрол по спазването им.

В своята дейност, Български лекарски съюз се стреми да реализира истинска и удовлетворяваща потребностите на пациентите и на лекарите здравна политика, която да предостави високо качество на медицинската услуга в България.

Съсловната организация води и дейна политика за следдипломното обучение на медицинските кадри, създавайки предпоставки за устойчива професионална квалификация и реализация на лекарите в България.

Благодарение на експертния си и кадрови потенциал, в годините БЛС се превърна в предпочитан партньор на много организации и различни инициативи в сектора, прилагайки високата си експертиза и компетенция за решаване на важни въпроси в здравната система.